Chương Trình Liên kết - Affiliate

Vietcorp Distribution chương trình liên kết là miển phí và cho phép các thành viên kiếm thêm thu nhập bằng cách đặc các liên kết lên trên web site của họ mà họ quảng cáo Vietcorp Distribution hoặc một số sản phẩm đặc biệt lên đó. Bất kỳ các đơn hàng nào mà khách hàng đã click vào các link liên kết để mua hàng bạn sẽ kiếm được hoa hồng liên kết. Tỷ lệ hoa hồng hiện 5%

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trợ giúp của chúng tôi hoặc xem các điều khoản và điều kiện liên kết của chúng tôi.

Tạo mới Liên kết - Affiliate

Tôi chưa có tài khoản Affiliate .

Click nút Continue bên dưới để tạo tài khoản affiliate. Lưu ý: nó không kết nối với tài khoản Mua hàng của bạn.

Tiếp tục

Đăng nhập Affiliate

Tôi đã có Liên kết - Affiliate.

Quên mật khẩu